Missa Rigensis 2012: Missa Rigensis: Kyrie

Ojos Azules 2013: Ronda Catonga

Dona nobis pacem 2015: Sanctus Benedictus

Jubiläumskonzert 2015: Gott b’hüte dich (Leonhard Lechner, 1553 – 1605)

Jubiläumskonzert 2015: In Paradisum (Requiem op. 48, Gabriel Fauré, 1845 – 1924)

Jubiläumskonzert 2015: The Battle of Jericho (Satz: Moses Hogan, 1957 – 2003)